Registreren

Het webportaal is in principe bedoeld voor gebouwen, instellingen en de exploitanten ervan. Indien u namens de exploitant het gebouw of de instelling registreert, bv. als architect of projectleider bij een nieuw gebouw of verbouwing, dient u de gegevens van het gebouw zelf in te vullen. Voor de contactgegevens (in het bijzonder het e-mailadres) dient u uw eigen gegevens in te vullen. Na voltooiing van het bouwproject, kan u de logingegevens overdragen aan de exploitant.

Gegevens instelling

Vul hier de gegevens in voor het gebouw dat op het grondgebied van Brandweer Zone Kempen ligt.
Kaart:
BELANGRIJK: De rode marker moet op het gebouw staan (en zeker niet op de straat), zodat de locatie van het gebouw duidelijk is. Versleep de rode marker indien dit niet zo is.

Gegevens invuller

De invuller kan om het even welke werknemer van de instelling zijn of op enige manier hieraan verbonden zijn. Deze persoon beheert de gegevens van dit instelling binnen dit webportaal. Achteraf kan er een andere beheerder worden aangeduid.
Ik bevestig dat deze informatie correct is en dat ik bevoegd ben om deze informatie te beheren binnen de doelstellingen van dit webportaal.